Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Les Flybataljonens INNSPILL til Regjeringens arbeid med kulturminnemeldingen

 

Flybataljonen har sendt INNSPILL til Klima og miljødepartementet og Regjeringens arbeid med kulturminnemeldingen som etter planen skal behandles på Stortinget i 2020.

Foruten innspillet har Flybataljonen utarbeidet «RESTART 2020» – en liste på 7 krav til Regjering og Stortinget (som er lagt inn som tillegg i PDF-versjonen av innspillet).

Riksantikvaren har varslet
oppstart av fredningssak
av Kjeller flyplass


Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller.

I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige indre flyveplass med dagens militære base. Men den største aktiviteten i flypionerårene i Norge fant sted på den ytre flyplass, hvor Søndensfjeldske flyveavdeling ble etablert i årene 1913-1918 og utvidet med Flybataljonene på 1930-tallet.

På samme område har flyaktivitetene i den sivile Småflyhavna eksistert og blomstret opp siden 1950-tallet.

Stortinget, Regjeringen og Forsvaret oppfordres til å si ja til å styrke utdanningstilbudet for våre barn og neste generasjoner, for å oppnå en langsiktig og bærekraftig utvikling innen norsk luftfart.

Beslutning om nedlegging av Kjeller er uforsvarlig uten en helhetlig utredning som omfatter alle interessene på flyplassen.

Vi har et felles ansvar for å være talerør for de mange millioner av barn og ungdommer som skal vokse opp etter oss.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge. Situasjonen på Østlandet er alvorlig, hvor flymiljøene risikerer å miste viktig nasjonal infrastruktur i norsk luftfart om få år.

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge, og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening på fritiden, som har betydning for sikkerheten til alle som flyr.

Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og igangsette planlegging og prosjektering for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli det mest miljøvennlige transportmiddelet.

Behovet for sentrumsnære flyplasser vil bli doblet eller tredoblet fram mot 2050

Ifølge SSB vil folketallet i og rundt Oslo bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil trolig øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større ressurser i flymiljøet og mer langsiktighet blant våre politikere og nasjonale myndigheter.

Vi inviterer et samlet Norge til å slå ring om Kjeller, og har som målsetting å utarbeide en konsekvens­- og konseptvalgutredning som omfatter alle interesser knyttet til Kjeller flyplass.

En lang rekke av samfunnskritiske interesser og framtidige behov knyttet til Kjeller flyplass har fortsatt ikke vært gjenstand for utredninger.

I dag er Kjeller internasjonalt kjent som verdens nest eldste flyplass med 106 år på vingene. Flyaktivitetene på Kjeller var for over 70 år siden opphavet til en av Norges fremste teknologiklynger.

Det er mange muligheter og scenarier når det gjelder framtiden til Kjeller flyplass – med eller uten Forsvaret.

«Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass.

Historien sitter ikke bare i hangarveggene, flyene og rullebanen, men også menneskene som hver dag står på og gjør at Kjeller flyplass har en posisjon som ingen andre norske flyplasser kan sammenlignes med», sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

Meld deg inn i ny interesseorganisasjon
for norsk luftfart


Bli med av DIN LOKALE FLYPLASS – En ny interesseorganisasjon for norsk luftfart.

Se utdrag fra Innspill til fredningssak for Kjeller flyplass.

Vi vil bidra til å øke rekrutteringen til norsk luftfart og stadig forbedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Kan vi bevare HELE Kjeller flyplass og verdens nest eldste flyplass for våre barn og neste generasjoner?

Ja vi KAN!

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

3 691 personer har siden 18. februar 2014 signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 06.02.2019)

4 403 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass. (per 06.02.2019)

95% av over 1400 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass.

17 573 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 06.02.2019)

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding

Les Flybataljonens Innspill til Regjeringens kulturminnemelding som er oversendt Klima- og miljødepartementet (KMD). PDF-dokumentet inneholder også et tillegg med Flybataljonens 7 krav til Regjering og Stortinget.

 

Flybataljonen – DIN lokale flyplass – trår til med Julekalender 2018 med Kjeller flyplass som tema.

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Last ned «Hjerte for Kjeller»

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

 

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i FLYBATALJONEN – DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©19

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©19