Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Behovet for sentrale flyplasser vil bli doblet eller tredoblet fram mot 2050

 

Framtiden til våre barn og neste generasjoner står på spill!

Forsvaret og Regjeringen vil legge ned Kjeller flyplass i Langtidsplanen for forsvarssektoren – som vil ramme en levende luftfartshistorisk kulturarv.

I verste fall kan det også rasere et enestående internasjonalt utdanningssenter og flymiljø for piloter, flyteknikere og avionikere som i dag holder til på verdens eldste flybase.

Stortinget, Regjeringen og Forsvaret oppfordres til å si ja til å styrke utdanningstilbudet for våre barn og neste generasjoner, for å oppnå en langsiktig og bærekraftig utvikling innen norsk luftfart.

Beslutning om nedlegging av Kjeller er uforsvarlig uten en helhetlig utredning som omfatter alle interessene på flyplassen.

Vi har et felles ansvar for å være talerør for de mange millioner av barn og ungdommer som skal vokse opp etter oss.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge. Situasjonen på Østlandet er svært alvorlig, hvor vi risikerer at viktig nasjonal infrastruktur i norsk luftfart blir nedlagt om få år.

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge, og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening på fritiden, som har betydning for sikkerheten til alle som flyr.

Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og igangsette planlegging og prosjektering for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli den mest miljøvennlige transportformen.

Ifølge SSB vil folketallet i og rundt Oslo bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større ressurser i flymiljøet og mer langsiktighet blant våre politikere og nasjonale myndigheter.

Vi inviterer et samlet Norge til å slå ring om Kjeller, og har som målsetting å utarbeide en konsekvens­- og konseptvalgutredning som omfatter alle interesser knyttet til Kjeller flyplass.

For et best mulig beslutningsgrunnlag i Stortinget, anbefales det at punktet om Kjeller tas ut av dagens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren og utsettes til neste versjon og revidering i 2020.

En utsettelse vil gi tid til å sluttføre utredninger i regi av aktører i luftfartsnorge, departementer og Riksantikvaren.

En lang rekke av samfunnskritiske interesser og framtidige behov knyttet til Kjeller flyplass har fortsatt ikke vært gjenstand for utredninger.

I dag er Kjeller internasjonalt kjent som verdens eldste flybase og en av Norges fremste teknologiklynger med 105 år på vingene; «Aviation – inspiration – innovation».

Det er mange muligheter og scenarier når det gjelder framtiden til Kjeller flyplass – med eller uten Forsvaret.

Bli med i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart.http://aeronorge.no/

Vi vil bidra til å øke rekrutteringen til norsk luftfart og bedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Kan vi bevare dagens Kjeller flyplass og verdens eldste flybase for våre barn og neste generasjoner?

Ja vi KAN!

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Last ned «Hjerte for Kjeller»

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart!

Kjeller Aerodrome
 
 

Norsk luftfart – hvor dine
drømmer og ideer tar av!

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©18 aerodrome.no

Elektrisk og hybrid flygning er framtiden;
Aviation – inspiration – innovation

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©18 aerodrome.no