Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Det går mot full fredning av Kjeller flyplass, hvis Riksantikvar Jørn Holme får det som han vil

 

Kjeller Aerodrome er verdens eldste flybase og representerer en unik luftfartshistorisk verdi både nasjonalt og internasjonalt.

Kjeller er arnestedet for norsk flygning og norsk militær luftmakt.

Stor usikkerhet knytter seg til framtiden. Etter 104 år med kontinuerlige flyaktiviteter, foreslår forsvarsledelsen i et Fagmilitært Råd (FMR) å flytte ut AIM Norway, Luftkapasiteter og mye av den militære flyaktiviteten.

Hvis Forsvaret trapper ned virksomheten på Kjeller, vil Skedsmo miste den nest største arbeidsplassen i kommunen med over 400 ansatte.

En lang og ærerik epoke i norsk militær luftmakt vil ta slutt, men kan også åpne for nye og store muligheter i framtiden.

Det er et stort engasjement for å bevare og frede dagens Kjeller flyplass som en enestående luftfartshistorisk kulturarv i Norge.

94 prosent av over 4100 personer har svart «Ja til flyplass» i en spørreundersøkelse på Facebook som varer til 9. september 2018, på dagen et år før lokalvalget 2019. Framtiden til Kjeller kan bli en av de viktige sakene i valgkampen i kommunene Skedsmo, Sørum og Fet.

En spørreundersøkelse fra 2014 viser at det er et flertall blant innbyggerne i Skedsmo kommune for å bevare Kjeller flyplass.

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller verken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen, ifølge InFacts undersøkelse utført for fagbladet Flynytt og Norges Luftsportforbund (NLF).

Det går mot full fredning av Kjeller flyplass hvis Riksantikvaren får det som han vil, ifølge en foreløpig vernevurdering datert 19. september 2017. «Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass og er et unikt kulturmiljø som utdannelsesinstitusjon, flyfabrikk og operativ base for Hærens flyvåpen. Flyplassen har bevart utviklingstrekk fra alle utbyggingsfaser og speiler endringer i samfunnet og teknologi. Kjeller flyplass representerer mesteparten av historien til norsk bemannet stridsflygning», skriver Riksantikvaren i et sammendrag på forsiden av 44-siders vernevurdering.

 

På oppdrag fra Skedsmo kommune, og i samarbeid med kommunen, har stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) uarbeidet en mulighetsstudie hvor det inngår flere ulike scenarier, med eller uten Forsvaret på Kjeller.

Mulighetsstudien til kommune ble overlevert til Kulturseksjonen i Skedsmo kommune 6. januar 2016. Innholdet kan åpne opp for en bred debatt om framtiden til Kjeller Aerodrome. Skedsmo vedtok 2. mars å ta studien til orientering; «De ulike utviklingsalternativer som beskrives i studien vurderes i det videre planarbeid knyttet til utvikling av området».

Mye av pionértiden i norsk luftfart fant sted på Kjeller der flyskolen, flyfabrikken og flybataljonene utgjorde hovedtyngden av aktivitetene fram til krigsutbruddet i 1940.

Propellfly dominerte i mange år, helt siden de første flygningene 21.–22. september 1912. Jetfly har fartstid på Kjeller helt siden 22. oktober 1949 da Vampire B-AT landet som det første jagerflyet med jetmotorer i Luftforsvaret.

Flyplassen kan sammenlignes med Vigelandsparken, Akershus festning og Ekebergsletta i Oslo når det gjelder nasjonale kulturverdier.

Potensialet er stort på Kjeller for å utvikle en opplevelsespark og turistattraksjon, tilsvarende Shuttleworth Collection på Old Warden og Imperial War Museums på Duxford i England, ved samtidig å styrke utdanningsmulighetene innen norsk luftfart.

En opplevelsespark med et flygende museum kan kombineres med et utdanningssenter og innovasjonssenter for våre barn og neste generasjoner.

FLICKR.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

Bildet over viser Diamond DA40 LN-LFT tilhørende Luftfartsskolen på Kjeller.

Last ned:

2018: Vernevurdering for Kjeller flyplass per 19. sept. 2017
– en foreløpig versjon fra Riksantikvaren

2017: Regjeringens Strategi for småflyvirksomheten

2017: Innspill til Strategi for småflyvirksomheten

2016: Last ned KAN NOTAT og KAN VEDLEGG til LTP
– Langtidsplanen for Forsvarssektoren

2016: Følgebrev til Stortinget

2016: Rapport rødlistede humler Kjeller

2016: Kjeller gård historie

2015: NIKU-rapport om Kjeller (2015)

2014: Framtida til luftfarten – HiOA AFI-rapport

2010: TØI Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge

2008: Luftfartsstrategi

 

Kjeller Aerodrome
 
 

Norsk luftfart – hvor dine
drømmer og ideer tar av!

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©18 aerodrome.no

Elektrisk og hybrid flygning er framtiden;
Aviation – inspiration – innovation

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©18 aerodrome.no