Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Tidslinje med dokumenter, rapporter og utredninger

 
Last ned:
 
 
Konseptstudien 2019 til KFK
2019: Kjeller Flyhistoriske Kulturpark: Konseptstudie: Luftfartøyvernsenter på Kjeller
Finansiert: 2x250000 kroner fra Skedsmo kommune og Tor Taraldset, eiendomsutvikler i Lillestrøm
 
2019: Konseptutredning utarbeidet av COWI om Kjeller flyplass, som inngår i Prosjektplan for «Ny bydel i Lillestrøm»
Parallelt med konseptstudien til KFK, bestilte prosjektledelsen i Skedsmo kommune en rapport fra COWI.
COWI har utelatt flomsonekart fra NVE, som ikke harmonerer med storstilt byutvikling, og minimert flomfaren.
 
2019: INNSPILL fra Flybataljonen til Regjeringens Kulturminnemelding som forventes i proposisjon til Stortinget i 2020
 
2019: Rapport om Småflyvirksomhet på Østlandsområdet av Samferdselsdepartementet/Oslo Economics
Oppdrag fra SD/Regjeringen: Premiss for oppdraget var å utelukke Kjeller flyplass, grunnet fraflytting av Forsvaret
Rapporten må anses å være utdatert i etterkant av valget 9. september.
Ny politisk plattform for Lillestrøm kommune med Ap, Sp, MDG, SV og KrF betyr flertall for fortsatt flyplass på Kjeller.
 
2018: INNSPILL fra Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune til Riksantikvarens fredningssak
 
2018: INNSPILL fra Flybataljonen til Riksantikvarens fredningssak for Kjeller flyplass
 
2018: Riksantikvaren vil frede Kjeller flyplass. Varsler oppstart fredningssak: Utkast til fredningsforslag 4.10.2018.
RA med 6 ukers høringsfrist for utkast til fredningsforslag, som nå bearbeides og er ventet framlagt på nytt i 2020.
 
2017: Vernevurdering for Kjeller flyplass per 19. sept. 2017
En foreløpig versjon fra Riksantikvaren
 
2017: Regjeringens Strategi for småflyvirksomheten
 
2017: INNSPILL til SD: Strategi for småflyvirksomheten
 
2016: Last ned KAN NOTAT og KAN VEDLEGG til LTP med følgebrev til Stortinget
– Langtidsplanen for Forsvarssektoren
 
2016: Rapport rødlistede humler Kjeller
 
2016: Kjeller gård historie
 
2015: NIKU-rapport om Kjeller (2015)
 
2014: Framtida til luftfarten – HiOA AFI-rapport
 
2010: TØI Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge
 
2008: Luftfartsstrategi
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding

Flybataljonens Innspill til Regjeringens kulturminnemelding som er oversendt Klima- og miljødepartementet (KMD). PDF-dokumentet inneholder også et tillegg med Flybataljonens 7 krav til Regjering og Stortinget.

 

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

3 681 personer har de siste årene signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 21.11.2018)

4 069 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass.

95% av 4300 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass.

17 418 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 21.11.2018)

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding
 
 

Vi trenger FLERE, ikke færre
flyplasser i framtiden!

Bli medlem i FLYBATALJONEN – DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©19

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©19