Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Sammen kan vi styrke utdanningsmulighetene – bli medlem i AeroNorge!

 

Forsvaret, Regjeringen og Stortinget foreslår å legge ned den militære flyaktiviteten på Kjeller flyplass. 15. november ble det vedtatt som et punkt i Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP).

Forslaget kan medføre store og negative konsekvenser, som berører luftfartsmiljøer i hele Norge.

I verste fall kan det rasere et enestående internasjonalt utdanningssenter og flymiljø for piloter, flyteknikere og avionikere som i dag holder til på verdens eldste flybase.

Våre politikere oppfordres heller å styrke utdanningstilbudet for våre barn og neste generasjoner, og sikre en langsiktig utvikling innen norsk luftfart.

En beslutning om nedlegging av Kjeller er uforsvarlig uten en helhetlig utredning som omfatter alle interessene på flyplassen.

Vi har et felles ansvar for å være talerør for de mange millioner av barn og ungdommer som skal vokse opp etter oss.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge.

Situasjonen på Østlandet er svært alvorlig, hvor vi risikerer at viktig nasjonal infrastruktur i norsk luftfart blir nedlagt om få år.

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge, og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening på fritiden, som har betydning for sikkerheten til alle som flyr.

Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og igangsette planlegging og prosjektering for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart.

Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli den mest miljøvennlige transportformen.

Ifølge SSB vil folketallet i og rundt Oslo bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050.

Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større ressurser i flymiljøet og mer langsiktighet blant våre politikere og nasjonale myndigheter.

Vi inviterer et samlet Norge til å slå ring om Kjeller, og har som målsetting å utarbeide en konsekvens- og konseptvalgutredning som omfatter alle interesser knyttet til Kjeller flyplass.

Framtiden til Kjeller flyplass har stor betydning for alle som kommer etter oss. Vi trenger derfor en langtidsplan for norsk luftfart, tilsvarende som langtidsplanene til Forsvaret.

Samferdselsdepartementet og Riksantikvaren har igangsatt utredninger som har betydning for framtiden til Kjeller.

I dag er Kjeller internasjonalt kjent som verdens eldste flybase og en av Norges fremste teknologiklynger med 104 år på vingene; «Aviation – inspiration – innovation».

Det er mange muligheter og scenarier når det gjelder framtiden til Kjeller flyplass – med eller uten Forsvaret.

Vi vil bidra til å øke rekrutteringen til norsk luftfart og bedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Bli med i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart. http://aeronorge.no/

Kan vi bevare dagens Kjeller flyplass og verdens eldste flybase for våre barn og neste generasjoner?

Ja vi KAN!

mailto:folkeaksjon@aerodrome.no

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart!

Kjeller Aerodrome
 
 

Norsk luftfart – hvor dine
drømmer og ideer tar av!

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©16 aerodrome.no

Elektrisk og hybrid flygning er framtiden;
Aviation – inspiration – innovation

Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart

Copyright 20©16 aerodrome.no